Invisible By Tavor

דלתות במישור הקיר (אפס), שילוב בין משקוף אלומיניום מתוצרת ECLISSE איטליה ובין דלת מתוצרת דלתות תבור.
סדרת הדלתות במילוי פלקסבורד המותקנת עם צירים סמויים וניתנת לצביעה בכל גוון ממניפת הצבעים.

תפריט נגישות